Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 17/08/2022

Tin tức & Sự kiện

Lồng ghép giới trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 Lồng ghép giới trong Chương trình MTQG không chỉ giúp thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới đã đề ra, đảm bảo yêu cầu của Luật Bình đẳng giới, mà còn giúp các thành tựu của ...