Ban Chỉ đạo họp bỏ phiếu xét đề nghị công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Sáng ngày 11/6, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã tổ chức họp để thảo luận, bỏ phiếu xét đề nghị công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đ/c Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo .

 • TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

  TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW 6 THÁNG NĂM 2020

   Kết quả thực hiện năm 2019

  Kết quả thực hiện 6 tháng 2019

  " />

VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
  (Ngày ban hành 16/04/2021)
 • Công văn số 1836/BNN-VPĐP về việc Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021
  (Ngày ban hành 31/03/2021)
 • Công văn số 1261/BNV-TCBC về việc Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấc cấp
  (Ngày ban hành 27/03/2021)
 • Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc Vê thực hiện đầu tư công năm 2021
  (Ngày ban hành 28/01/2021)
A Lưới vừa phòng chống dịch gắn với thúc đẩy kinh tế - xã hội

Giữ “cửa ngõ” an toàn Ngang qua những cánh đồng ở các thôn, bản của huyện A Lưới vào cuối tháng 5, gần như toàn bộ diện tích lúa đã được gặt xong. Vụ đông xuân ở A Lưới có gần 1.080 ha nhưng người dân ai nấy đều phấn khởi vì được mùa. Ông Văn Lập, Trưởng phòng Nông nghiệp và ...