VĂN BẢN MỚI

 • Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc Vê thực hiện đầu tư công năm 2021
  (Ngày ban hành 28/01/2021)
 • Kế hoạch số 277/KH-UBND về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021
  (Ngày ban hành 25/12/2020)
 • Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
  (Ngày ban hành 26/03/2020)
 • Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới,thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
  (Ngày ban hành 11/12/2019)
Gần 500 hộ dân ở xã chuẩn nông thôn mới phải chờ nước sạch bao lâu nữa?

Trao đổi với PV, ông Phạm Quyền, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định: “Theo quy định là không có việc cho “nợ” tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Khi thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn ...