Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

Tiêu điểm

Văn bản mới xem thêm

Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP về việc Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Chi tiết xin truy cập theo đường link dưới đây: (Click để tải files)

Ngày ban hành: 11/05/2022

Quyết định số 560/QĐ-TTg về việc Công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày ban hành: 09/05/2022

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP về việc Quy định cơ chế. tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG 

Ngày ban hành: 19/04/2022

Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg về việc Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 25/03/2022

Quyết định số 318/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày ban hành: 08/03/2022