Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

A Lưới giảm tỷ lệ hộ nghèo 11,78% Ban Chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo bền vững huyện A Lươi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo bền vững năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm ...

  • Nông nghiệp thông minh trong thời đại 4.0 Nông nghiệp thông minh, một thuật ngữ mới chỉ áp dụng các giải pháp Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) trong nông nghiệp, giúp nông dân kiểm soát tốt hơn quá trình chăn nuôi, trồng trọt.

  • Phấn đấu đến 2025 có 87% xã đạt chuẩn Thừa Thiên Huế phấn đấu đến 2025 có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 87%, trong đó có 40% xã NTM nâng cao, 10% xã NTM kiểu mẫu. Có ít nhất 4/8 huyện, thị xã đạt chuẩn ...

  • Tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 Đến 30/6/2020, toàn tỉnh đã có 60 xã /97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 61,9%. Hai đơn vị cấp huyện là thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền đã có 100% xã đạt chuẩn ...

  • Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 Đế cuối năm 2019 số xã hoàn thành 19/19 tiêu chí là 57xã, đạt tỷ lệ 54,8%; tăng 13 xã so với năm 2019. Trong đó 45 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.