Chính sách nông thôn mới

Giải thể dứt điểm các HTX hoạt động không hiệu quả Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 6447/VPCP-NN ngày 14/9/2021 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp ...

  • Tái cơ cấu theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định, trong điều kiện hội nhập hiện nay, ngành nông nghiệp các địa phương muốn tiếp tục phát triển thì công cuộc tái cơ cấu phải theo hướng một nền nông ...