Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 04/12/2022

Chính sách nông thôn mới

Kết quả bước đầu về xây dựng "Xã thông mình trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế Mô hình " xã thông minh" là một trong những vấn đề mới trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian quan với quan tâm chỉ đạo của Tỉnh và sự nổ lực của các cấp, ...

  • Ba trụ cột của ngành Nông nghiệp và PTNT Ba trụ cột “nông nghiệp sinh thái”, “nông thôn hiện đại”, “nông dân thông minh” sẽ giúp nông nghiệp tiếp tục là điểm tựa vững chắc của nền kinh tế năm 2022 và những năm tiếp ...