Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 30/05/2023

Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Thanh Hóa sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Ngày 22/3, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 ...