Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 17/04/2024

Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Văn phòng điều phối NTM tỉnh tham quan học tập xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có chuyến công tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng NTM với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà ...

  • Vướng mắc trong phát triển nông nghiệp hữu cơ Nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ trong thời gian gần đây có sự phát triển đúng hướng với chủ trương, chính sách của tỉnh. Nhưng sự phát triển nông nghiệp hữu cơ (NNHC) còn chậm, giữa người sản xuất ...

  • Vai trò của kinh tế nông thôn Việt Nam Kinh tế nông thôn là một phức hợp những nhân tố cấu thành của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong nông - lâm - ngư nghiệp, cùng với các ngành tiểu - thủ công nghiệp, công nghiệp ...