Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Quảng Trị phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu Theo ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh đang tập trung xây dựng 4 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng đạt chuẩn nông thôn mới và hỗ trợ huyện Cam Lộ trở thành huyện ...

  • Mỹ Đức- Biến đường rác thải thành đường hoa Chứng kiến những con đường liên thôn ngập trong rác thải, ngày càng bốc mùi nồng nặc, anh Nguyễn Văn Hiệu (người thôn Đồng Mả, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã lặng lẽ đi dọn sạch rồi ...

  • Xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng bãi ngang Ở các tỉnh miền trung, những xã bãi ngang ven biển (BNVB) khó khăn hơn so với các địa phương khác bởi đất đai khó canh tác, thiên tai khắc nghiệt, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thực hiện chương trình xây ...

  • Bài học về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Với quan điểm xuyên suốt xây dựng nông thôn mới (NTM) là việc làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, giai đoạn 2016-2020, đó là bài học kinh nghiệm thành công của Nghệ An trọng ...