Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 04/12/2022

Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Vai trò của kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới Xuất phát từ ý nghĩa, mục đích thiết thực mà Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới mong muốn mang lại cho người dân nông thôn. Có thể thấy, kinh tế tập thể đóng vai ...