Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 21/09/2023

Nhà nông cần biết

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở Hương Thủy Góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường sinh thái và xây dựng nền nông nghiệp bền vững thông qua phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn đang được thị xã Hương Thủy ...

  • Sử dụng kháng sinh thảo dược trong nuôi gà Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình sử dụng tinh dầu thảo dược Olebiotec để thay thế thuốc kháng sinh trong phòng bệnh bước đầu cho thấy gà sinh trưởng, phát triển tốt hơn.

  • Nâng tầm sản phẩm cá dìa Tam Giang-Cầu Hai Cá dìa là một trong những đối tượng đặc hữu của vùng ùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Giá trị, chất lượng của loài cá dìa sẽ được nâng lên một khi được xây dựng thương hiệu như ...