Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

Hoạt động các địa phương

Quảng Điền: Huyện nông thôn mới với lễ hội "Sông nước Tam Giang" Hưởng ứng Festival Huế 2022 và đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế" sẽ tổ chức Lễ hội "Sóng nước Tam Giang" trong 3 ngày (từ 17 đến 19-6) với nhiều ...

  • Xã Phú Gia khi nào đạt chuẩn NTM? Hiện tại, xã Phú Gia (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) còn 3 tiêu chí chưa đạt so với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM). Cùng với đó, địa phương này cũng còn tồn tại nhiều ...