Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 04/12/2022

Hoạt động ban ngành

Tăng cường công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 440/KH-UBND truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tăng ...