Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 30/05/2023

Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Khiai trương Trung tâm Trưng bày và bán sản phẩm OCOP huyện Phú Vang Ngày 25/4, UBND huyện Phú Vang tổ chức lễ khai trương Trung tâm Trưng bày và bán sản phẩm OCOP huyện Phú Vang.

  • Sản phẩm ổi Hương Xuân đạt chuẩn VietGap Chiều 29/11/2022, Thị đoàn Hương Trà phối hợp với phường Hương Xuân tổ chức lễ công bố sản phẩm ổi VietGap Hương Xuân và triển khai hội nghị đầu bờ thuộc dự án Khoa học công nghệ về xây dựng mô ...

  • Cam Nam Đông đạt tiêu chuẩn VietGAP Sáng ngày 15.9, tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Nam Đông tiến hành nghiệm thu, trao giấy chứng nhận và các hồ sơ liên quan đến chứng nhận sản phẩm Cam Nam Đông đạt ...

Các mục tin khác