Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Hội Nông dân hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP Hội Nông dân đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân sản xuất, sản phẩm OCOP

  • Thừa Thiên Huế với tiềm năng du lịch làng nghề Những năm gần đây, công tác định hướng gắn phát triển làng nghề với các hoạt động du lịch được tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, chú trọng nhiều hơn. Các làng nghề cũng chủ động thích ứng ...

  • Phát triển du lịch nông thôn với sản phẩm OCOP Du lịch nông thôn với các sản phẩm du lịch tiêu chuẩn OCOP đã và đang giúp các địa phương đạt mục tiêu kép, vừa phát triển du lịch, vừa tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế bền vững cho người ...

  • Gắn du lịch nông nghiệp với sản phẩm OCOP Phát triển sản phẩm OCOP và phát triển du lịch nông thôn có mối quan hệ hữu cơ. Sản phẩm OCOP chính là tài nguyên để xây dựng sản phẩm du lịch nông thôn. Ở chiều ngược lại, du lịch nông ...

  • Triển vọng cây “atiso đỏ” ở Thừa Thiên Huế Hiện nay, sự sáng tạo và phát triển sản phẩm mới mang dấu ấn văn hóa địa phương và lợi thế vùng miền đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu phong phú và đa dạng của thị trường, ...

Các mục tin khác