Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 04/12/2022

Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Sản phẩm ổi Hương Xuân đạt chuẩn VietGap Chiều 29/11/2022, Thị đoàn Hương Trà phối hợp với phường Hương Xuân tổ chức lễ công bố sản phẩm ổi VietGap Hương Xuân và triển khai hội nghị đầu bờ thuộc dự án Khoa học công nghệ về xây dựng mô ...

  • Quảng Điền tập trung thực hiện Chương trình OCOP Huyện Quảng Điền đã có 02 sản phẩm được tỉnh cấp chứng nhận Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt 4 sao và đang trình UBND tỉnh phê duyệt 2 sản phẩm OCOP 5 sao gồm sản phẩm làng nghề mây tre đan ...

Các mục tin khác