Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

8 thành tựu nổi bật của ngành Nông nghiệp trong năm 2021 Nhờ việc chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành sản xuất, năm 2021, ngành nông nghiệp đã đạt được 8 thành tựu nổi bật, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

  • Quảng Điền tập trung thực hiện Chương trình OCOP Huyện Quảng Điền đã có 02 sản phẩm được tỉnh cấp chứng nhận Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt 4 sao và đang trình UBND tỉnh phê duyệt 2 sản phẩm OCOP 5 sao gồm sản phẩm làng nghề mây tre đan ...

Các mục tin khác