Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 17/04/2024

Hỏi/đáp

Gửi câu hỏi đến cho chúng tôi
Câu hỏi: Nhân dân cần làm gì để góp phần cùng địa phương đạt chuẩn về Tiêu chí thu nhập?
Câu hỏi: Trong xây dựng nông thôn mới, Ban phát triển thôn có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?
Câu hỏi: Tiêu chí nước sạch và nước hợp vệ sinh khác nhau thế nào? đối với Thừa Thiên Huế
Câu hỏi: Mjnh muon chan nuoi bo de thoat ngeo
Câu hỏi: Ban phát triển thôn gồm những thành viên nào? và có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?
Câu hỏi: Hãy cho biết cấp thẩm quyền xét duyệt đạt chuẩn về NTM?
Câu hỏi: Một xã, một huyện, một tỉnh như thế nào thì được coi là đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới?
Câu hỏi: Hãy cho biết trong xây dựng NTM, tiêu chí nào cần ưu tiên thực hiện trước?
Câu hỏi: Xin cho biết trình tự các bước tiến hành xây dựng NTM.