Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới Sổ tay gồm 5...

Các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, giai đoạn 2016 – 2020

Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học biên soạn và phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp,...

CẤU TRÚC ĐỒNG RUỘNG VÀ HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TIÊN TIẾN CHO VÙNG BẮC TRUNG BỘ

   Hệ thống thuỷ lợi nội đồng là cơ sở hạ tầng quan trọngcho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở kết quả điều tra tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên...

Tổng quan tình hình kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2010-2013

Bài trình bày tại Khoa Khuyến nông và phát triển nông thôn - Đại học Nông lâm Huế về tổng quan chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2013