Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 04/12/2022

Tin tức & Sự kiện

Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025 đạt các chỉ tiêu, tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn ...