Tin tức & Sự kiện

Nâng cao chât lượng, hiệu quả của chương trình OCOP Phát biểu tại cuộc họp triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vào chiều 15/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh khẳng định, chương trình OCOP góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu ...