Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

Mẫu báo cáo

Mẫu báo cáo nông thôn mới của cấp xã _Mẫu số 4

Xin tải mẫu báo cáo cấp xã _Mẫu số 4 (theo Thông tư 05 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ) file DOC đính kèm dưới đây để sử dụng

Mẫu báo cáo 6 tháng NTM của cấp tỉnh,huyện - Mẫu số 3

Để tạo thuận lợi cho công tác báo cáo, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh giới thiệu mẫu báo cáo 6 tháng _Mẫu số 3 - Cấp tỉnh, huyện (theo Thông tư  05/2017 Bộ Nông nghiệp và...

Mau bao cao tong hop dieu tra, khao sat OCOP

Căn cứ Công văn số 4914/BNN-VPĐP-NV ngày 15/6/2017 về xây dựng Chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm", để thuận tiện cho công tác điều tra và lập báo cáo, Văn phòng Điều phối nông thôn mới...

BÁO CÁO THAM LUẬN :FESTIVAL HUẾ- SỰ THAM GIA CỦA CÁC SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

Báo cáo tham luận Hội nghị "Phát triển mỗi xã mỗi sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp" do Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ...