Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 30/05/2023

276
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 08:05 03/02/2021
Ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai kế hoạch 2021 về xây dựng nông thôn mới
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2021. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Vang cho biết, sản xuất nông nghiệp năm 2020 đối diện với nhiều khó khăn, thách thức từ thời tiết, dịch bệnh cũng như tình hình biến động thị trường ảnh hưởng đến tiêu thụ nông sản ở các địa phương. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt hơn 73.260 ha, giảm 2.100 ha so với năm 2019. Sản lượng lương thực có hạt ướcđạt 326  nghìn tấn, giảm 2,16% so  với năm 2019.

Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đã có 64/97 xã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 66%,  02 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là huyện Quảng Điền và thị xã Hương Thủy, qua đó đã góp phần cơ bản trong hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra giai đoạn 2010 - 2020.

Năm 2020 đã chuyển đổi khoảng hơn 777 ha lúa kém hiệu quả ở vùng miền núi, bãi ngang ven biển, vùng thiếu nước sang trồng ngô, lạc, rau, hoa và nuôi trồng thủy sản. Đàn gia súc (trâu, bò) giữ ổn định so với năm 2019, trong đó đàn trâu 16.600 con,  đàn bò 29.700 con; đàn gia cầm hơn 4 triệu con, tăng 8,7%. Sản lượng thịt  hơi các loại ước đạt 27.870 tấn, tăng 8,3%.Tổng đàn lợn hiện có khoảng 133.600 con, tăng 10% so với năm 2019. Trong đó, 60% lợn được tái đàn tại các doanh nghiệp, trang trại lớn đảm bảo an toàn sinh học.

Đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 và bão, lụt xảy ra liên tục vào cuối năm đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất thủy sản, đặc biệt lĩnh vực khai thác thủy sản. Giá trị sản xuất đạt 2.229 tỷ đồng, giảm 0,1%; kim ngạch xuất khẩu  ướcđạt 47 triệu USD giảm 4% so với  năm 2019.

Từ các nguyên nhân khách quan đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra năm 2020. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) ngành nông nghiệp đạt 1,34% (kế hoạch năm 2020 tăng 3,16%); tổng giá trị xuất khẩu đạt 7.065 tỷ đồng, tăng 1,38%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 120 triệu USD, giảm 21%.

Năm 2021 xác định mục tiêu tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện theo hướng ứng dụng công nghệ cao, VietGap, nông nghiệp hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ và thích ứng biến đổi khi hậu. Phấn đấu  tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt 2,95% trở lên, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 328 nghìn tấn, sản lượng thủy sản đạt trên 60 nghìn tấn…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những kết quả của ngành nông nghiệp đã đạt được trong năm vừa qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp trước mắt cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo khôi phục, phát triển sản xuất và hỗ trợ nông dân sản xuất vụ đông xuân tới. Về lâu dài, các địa phương cần đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Cần đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, công tác khuyến nông, các quy trình sản xuất tiến tiến và tổ chức sản xuất theo hướng tạo thành chuỗi liên kết nhằm tạo ra sản phẩm đồng nhất về chất lượng, tăng quy mô hàng hóa và khả năng cạnh tranh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng, trong lĩnh vực trồng trọt,  chăn nuôi, nhận định năm 2021 vẫn còn khó khăn, ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, ngành cần có các giải pháp căn cơ để chủ động ứng phó và hỗ trợ người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, không được chủ quan, lơ là, nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân và cần tăng cường các biện pháp phòng, chống đối với dịch tả lợn Châu phi và hỗ trợ người dân tái đàn