Thông báo

Cập nhật lúc : 16:12 01/04/2019

Mời họp Hội đồng thẩm định nông thôn mới đợt 2/2019 Thời gian: 14:30 ngày 04/4/2019 (thứ Năm) Địa điểm: Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phần: Thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh; Đại diện lãnh đạo các UBND huyện Phú Vang, Phú Lộc -Chủ tịch UBND 4 xã có hồ sơ thẩm định: Phú Hồ, Phú Hải (huyện Phú Vang) và Lộc Trì, Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc).

Chi tiết theo file đính kèm

Tải file 1  

Số lượt xem : 1268

Chưa có bình luận nào cho bài viết này