Hoạt động ban ngành

A Lưới: Mặt trận TQVN chung tay xây dựng nông thôn mới Với phong trào “Hiến đất làm công trình”, “Ánh sáng nông thôn mới”, “Giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao tiêu chí thu nhập”..., Mặt trận các cấp huyện A Lưới ...

  • Xi măng Đồng Lâm xây dựng đường nông thôn mới Những ngày cuối tháng 4, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành mang đến diện mạo mới cho địa phương, tạo thuận lợi cho người dân trong ...