Hoạt động ban ngành

Vai trò của tín dụng chính sách xã hội với nông thôn mới và giảm nghèo Sáng ngày 15/7/2020, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ...

  • BHYT Thừa Thiên Huế đạt tỷ lệ trên 98,6% Đến hết tháng 5/2020, Thừa Thiên Huế có người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ bao phủ trên 98,6% và là 1 trong 5 địa phương có tỷ lệ người tham gia BHYT cao nhất cả nước.

  • Vai trò của HTX trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Những năm qua với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, việc thực hiện Kết luận số 56/KL-TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển ...

  • Bia Huda chung tay đưa nước sạch lên vùng cao Sáng ngày 20/05/2020, dự án “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” tại xã Lâm Đớt (huyện A Lưới)) đã được khởi công với kỳ vọng giúp hơn 200 hộ dân nơi đây được tiếp cận ...

  • Thừa Thiên Huế tăng cường công tác giảm nghèo Năm 2020, tỉnh đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%, tương ứng giảm 1.480 hộ nghèo so với năm 2019. Trong tình hình dịch bệnh, sản xuất kinh doanh khó khăn, khả năng chỉ tiêu này sẽ rất khó đạt.

  • Đổ mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) là nhiệm vụ quan trọng để tăng thu nhập nâng cao đời sống cho người dân, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới