Chính sách nông thôn mới

Ngành nông nghiệp với mục tiêu an ninh lương thực và xuất khẩu Ngành nông nghiệp chuẩn bị kịch bản để ứng phó với dịch bệnh, thúc đẩy xuất khẩu cũng như tiêu thụ trong nước để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.