Chính sách nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế Có một điểm rất đáng chú ý trong phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế, đó là sự đầu tư phát triển khá đồng đều giữa các vùng. Chương trình mục tiêu quốc gia ...