Chính sách nông thôn mới

Thừa Thiên Huế quy hoạch, phát triển ngành nghề nông thôn Giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn ở Thừa ThiênHuế thời gian tới là kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc ...