Tin tức & Sự kiện

Lồng ghép xây dựng nông thôn mới với Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 Văn phòng Chính phủ vừa có kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

  • Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán Chiều ngày 15/6, tại trụ sở UBND tỉnh, Vụ Tổng hợp - Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị công bố Quyết định về kiểm toán chuyên đề Chương trình "Hỗ trợ thực hiện 2 chương trình mục tiêu ...