Tin tức & Sự kiện

Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2020 Ngày 29/5/2020, tại thành phố Đông Hà, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương phối hợp UBND tỉnh tổ chức hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2020. Dự hội nghị ...

  • Điền Hòa cán đich đích nông thôn mới đúng hẹn Bằng sự quyết tâm của toàn hệ thống chính tri và sự tham gia của người dân, đến nay chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã Điền Hòa đã đạt được nhiều kết ...