Điều hành tác nghiệp

Khảo sát xây dựng triển khai Đề án 1385 tại huyện A Lưới Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.từ ngày 02/5/2019 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã cùng với Văn phòng Điều phối huyện A Lưới tiến hành khảo sát trên địa bàn 8 xã thuộc đề ...

  • Thừa Thiên Huế triển khai Quyết định 1385 Ngày 20/12 tại xa A Đớt (huyện A Lưới) Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Quyết định 1385/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó ...

  • Tăng tốc hoàn thành mục tiêu nông thôn mới Chiều 09/10, Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh đã có cuộc họp về tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 và bàn giải pháp thực hiện ...