Mô hình điển hình

Quảng Phú đang từng bước thành "miền quê đáng sống”. Hội LHPN xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) đã khéo léo lồng ghép công tác chăm sóc hoa vào "Ngày Chủ nhật xanh", nhiều vùng ao trũng cũng đã trở thành con đường hoa, mang lại hương ...