Mô hình điển hình

Phú Diên: Hiệu quả cao từ nuôi cá dìa trên đầm phá Với 7 ha (14 hồ) nuôi cá dìa, mỗi năm 2 nông dân ở xã Phú Diên (huyện Phú Vang) thu khoảng 2,5 tỷ đồng.

  • Đổi thay ở một xã nông thôn mới Nhờ kết cấu hạ tầng cơ bản hoàn thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng/năm nên đầu năm 2019, Quảng Thọ trở thành địa phương thứ 5 /10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của ...

  • Vinh Hưng: Trồng dưa lưới công nghệ cao Đầu tư 1 tỷ đồng vào mỗi 1.000m2 đất, anh Hoàng Minh Sang, người con quê hương Vinh Hưng (Phú Lộc) đang góp sức tạo diện mạo mới cho cách làm nông nghiệp tại địa phương.

  • Quảng Thái phát triển mô hình mướp đắng VietGAP Sau một năm thực hiện dự án (DA) trồng mướp đắng theo hướng VietGAP tập trung trên địa bàn, người trồng mướp thôn Tây Hoàng, xã Quảng Thái (Quảng Điền) đã tìm được hướng đi mới trong phát ...

  • Hương Toàn đã hoàn thành tiêu chí Môi trường Là xã đã lập hồ sơ thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 nhưng đến nay, xã Hương Toàn (Hương Trà) đã mới hoàn thành chỉ tiêu 17.6 môi trường để hoàn thiện hồ sơ đề nghị ...

  • Quảng Phú xây dựng mô hình vườn mẫu Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) cuối năm 2014, nhưng để hoàn thiện NTM theo hướng nâng cao, Quảng Phú (Quảng Điền) vận động người dân tham gia mô hình vườn nông thôn mẫu, giúp tăng nguồn ...