Mô hình điển hình

Huyện Phong Điền tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp tiềm năng Nhờ lợi thế về địa hình và thổ nhưỡng, huyện Phong Điền có tiềm năng rất lớn đối với ngành sản xuất nông nghiệp. Để biến tiềm năng thành lợi thế khai thác, phát triển chuỗi giá trị sản xuất, ...

  • Phát triển đàn bò lai Sind ở Phong Xuân Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, để phát triển nông nghiệp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, người dân xã Phong Xuân, huyện ...