Mô hình điển hình

Vinh Hưng: Trồng dưa lưới công nghệ cao Đầu tư 1 tỷ đồng vào mỗi 1.000m2 đất, anh Hoàng Minh Sang, người con quê hương Vinh Hưng (Phú Lộc) đang góp sức tạo diện mạo mới cho cách làm nông nghiệp tại địa phương.

  • Quảng Thái phát triển mô hình mướp đắng VietGAP Sau một năm thực hiện dự án (DA) trồng mướp đắng theo hướng VietGAP tập trung trên địa bàn, người trồng mướp thôn Tây Hoàng, xã Quảng Thái (Quảng Điền) đã tìm được hướng đi mới trong phát ...

  • Hương Toàn đã hoàn thành tiêu chí Môi trường Là xã đã lập hồ sơ thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 nhưng đến nay, xã Hương Toàn (Hương Trà) đã mới hoàn thành chỉ tiêu 17.6 môi trường để hoàn thiện hồ sơ đề nghị ...

  • Quảng Phú xây dựng mô hình vườn mẫu Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) cuối năm 2014, nhưng để hoàn thiện NTM theo hướng nâng cao, Quảng Phú (Quảng Điền) vận động người dân tham gia mô hình vườn nông thôn mẫu, giúp tăng nguồn ...

  • Quảng Điền xây dựng tuyến đường văn minh Tuyến đường văn minh (sáng- xanh- sạch- đẹp- an ninh trật tự) là mô hình mới không chỉ mang lại sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, mà còn làm đẹp xóm làng trong tiến trình ...