Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình OCOP Ngày 09/5/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2749/UBND-CT giao Sở Công Thương phối hợp với UBND cấp huyện (trước mắt với UBND thành phố Huế) khảo sát, xác định địa điểm khả thi để xây dựng điểm giới ...

  • Hoa tuylip A Lưới Với thổ nhưỡng và khí hậu ôn đới của vùng cao, từ khi cây hoa tuylip “bén duyên” trên đất A Lưới, hiệu quả kinh tế từ cây trồng này trở thành sản phẩm hàng hoá có giá ...

Các mục tin khác