Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Thanh trà Phong Thu phấn đấu trở thành sản phẩm OCOP Cây thanh trà cho thu nhập ổn định và được xem là cây chủ lực của xã Phong Thu và đang dần khẳng định thương hiệu OCOP của huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế.

  • OCOP- cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp xã Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo động lực thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của ...

  • A Lưới với thương hiệu Chuối già lùn Từ cây trồng xóa nghèo ở huyện miền núi A Lưới, nhiều năm qua với sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền và người dân địa phương, hiện nay sản phẩm nông sản Chuối già lùn A Lưới đã tìm ...

Các mục tin khác