Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Hội chợ sản phẩm nông nghiệp đầu tiên ở Huế Một trong những chuỗi hoạt động diễn ra trong tháng 7 là hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, hội chợ thương mại giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sẽ là kênh gặp gỡ trực tiếp ...

  • Hoa tuylip A Lưới Với thổ nhưỡng và khí hậu ôn đới của vùng cao, từ khi cây hoa tuylip “bén duyên” trên đất A Lưới, hiệu quả kinh tế từ cây trồng này trở thành sản phẩm hàng hoá có giá ...

Các mục tin khác