Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Hội nghị tập huấn toàn quốc Chương trình OCOP năm 2020 Sáng ngày 28/5/2020, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tập huấn về Chương trình “Mỗi xã một ...

  • Hiệu quả từ chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” Điểm nổi bật sau hơn một năm thực hiện, chương trình OCOP đã tạo động lực cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nhiều sản phẩm đẹp, chất lượng tốt từ chương ...

  • OCOP- Cơ hội phát triển làng nghề Huế Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) bắt đầu có những bước đi tiến gần hơn tới mục tiêu phấn đấu có ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng, lợi thế của địa phương được hoàn thiện, nâng cấp, ...

Các mục tin khác