Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Công bố chỉ dẫn địa lý sản phẩm tinh dầu tràm tỉnh Thừa Thiên Huế UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm tinh dầu tràm của tỉnh Thừa Thiên Huế.

  • OCOP- cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp xã Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo động lực thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của ...

Các mục tin khác