Hoạt động các địa phương

A Lưới - Công nhận điểm du lịch sinh thái cộng đồng làng A Nôr Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch sinh thái cộng đồng làng A Nôr thuộc Thôn Đút 1, xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên ...

  • Phú Vang với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới Trong giai đoạn 2020 - 2025, với quyết tâm xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong những năm tới, huyện Phú Vang sẽ tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế theo cơ ...