Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Cà Mau: Tổ tự quản góp phần xây dựng nông thôn mới Để phát huy tốt tinh thần tự quản của nhân dân, mô hình khu dân cư tự quản được hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh Cà Mau triển khai mang lại nhiều hiệu quả. Mô hình “Tổ tự quản đoàn kết giữ ...

  • Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Vĩnh Kim Sau khi hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2014, đến tháng 5/2017, xã Vĩnh Kim, Vĩnh Linh đã tổ chức phát động phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu giai ...