Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Nghệ An chuẩn bị tổng kết 10 năm xây dựng NTM vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc trung Bộ UBND tỉnh Nghệ An vừa có cuộc họp bàn để nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng ...

  • Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Vĩnh Kim Sau khi hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2014, đến tháng 5/2017, xã Vĩnh Kim, Vĩnh Linh đã tổ chức phát động phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu giai ...