Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng thành tỉnh nông thôn mới Hà Tĩnh là địa phương được Trung ương chọn làm điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ hội tốt, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, là động lực ...

  • Quảng Trị có huyện nông thôn mới đầu tiên Ngày 16/04/2020 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 520/QĐ-TTg, công nhận huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây cũng là huyện đầu tiên của ...