Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Bài học xây dựng nông thôn mới ở các xã bãi ngang Vùng bãi ngang ven biển (BNVB) ở các tỉnh miền trung có đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng và cả tập quán sinh hoạt riêng. Không chỉ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, môi trường biển mà ...

  • Bài học về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới Với quan điểm xuyên suốt xây dựng nông thôn mới (NTM) là việc làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, giai đoạn 2016-2020, đó là bài học kinh nghiệm thành công của Nghệ An trọng ...

  • Quảng Trị có huyện nông thôn mới đầu tiên Ngày 16/04/2020 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 520/QĐ-TTg, công nhận huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây cũng là huyện đầu tiên của ...