Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 15/07/2024

Cơ quan ban hành : Văn phòng điều phối

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
36/CV-VPĐPNTM
Số hiệu 36/CV-VPĐPNTM
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
05/07/2017

Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

72/CV-VPĐP của Văn phòng Điều phối tỉnh
Số hiệu 72/CV-VPĐP của Văn phòng Điều phối tỉnh
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hô Vang
Trích yếu Triển khai Chương trình “ Xi măng Đồng Lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới”
12/12/2016

Triển khai Chương trình “ Xi măng Đồng Lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới”

26/CV-VPĐP
Số hiệu 26/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/09/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Phạm Quyền
Trích yếu chuẩn bị đánh giá thi đua 5 năm xây dựng nông thôn mới 
04/09/2015

chuẩn bị đánh giá thi đua 5 năm xây dựng nông thôn mới 

24/CV-VPĐP
Số hiệu 24/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/08/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Kiểm tra tiến độ thực hiện xã đtạ chuẩn nông thôn mới năm 2015
10/08/2015

Kiểm tra tiến độ thực hiện xã đtạ chuẩn nông thôn mới năm 2015

17/CV-VPĐP
Số hiệu 17/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu xây dựng kế hoạch 2016
05/07/2015

xây dựng kế hoạch 2016

15/CV_VPĐP
Số hiệu 15/CV_VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/06/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Triển khai công tác lập quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung
16/06/2015

Triển khai công tác lập quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung

45/CV-VPĐP
Số hiệu 45/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/10/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hò Sỹ Nguyên
Trích yếu Hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
03/10/2014

Hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

40/CV-VPĐP
Số hiệu 40/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/09/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  l
19/09/2014

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

l

14/CV-VPĐP
Số hiệu 14/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/05/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2014 
13/05/2014

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2014 

05/CV-VPĐP
Số hiệu 05/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/02/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký
Trích yếu Biểu mẫu kèm theo Công văn số 05/CV-VPĐP ngày 28/02/.2014 của Văn phòng Điều phối ( xin tải file đính kèm)
28/02/2014

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 05/CV-VPĐP ngày 28/02/.2014 của Văn phòng Điều phối ( xin tải file đính kèm)