Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 15/07/2024

Cơ quan ban hành : Văn phòng điều phối

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
39/CV-VPĐP
Số hiệu 39/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/12/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và kế hoạch 2014 của các huyện, thị xã
02/12/2013

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và kế hoạch 2014 của các huyện, thị xã

32/CV-VPĐP
Số hiệu 32/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/11/2013
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới
06/11/2013

hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới