Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 23/03/2023

Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
4797/UBND-XDKH
Số hiệu 4797/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/08/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2017-2020 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
12/08/2016

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2017-2020 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

1768/QĐ-UBND
Số hiệu 1768/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/07/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
29/07/2016

Giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

4421/UBND-XDKH
Số hiệu 4421/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/07/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung giai đoạn 2016-2020 
20/07/2016

phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung giai đoạn 2016-2020 

32/2016/QĐ-UBND
Số hiệu 32/2016/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/2016
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. 
23/05/2016

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. 

1332/UBND-XDKH
Số hiệu 1332/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/03/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để hỗ trợ phát triển sản xuất 
18/03/2016

Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để hỗ trợ phát triển sản xuất 

549/QĐ-UBND
Số hiệu 549/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/03/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016 từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 của tỉnh
18/03/2016

Giao vốn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016 từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016 của tỉnh

132/UBND-NN
Số hiệu 132/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/01/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc thọ
Trích yếu rà soát, lập kế hoạch huyện, thị phấn đấu đạt nông thôn mới xây dựng danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
19/01/2016

rà soát, lập kế hoạch huyện, thị phấn đấu đạt nông thôn mới xây dựng danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

143/KH-UBND
Số hiệu 143/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 28/12/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016
28/12/2015

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016

257/TB-UBND
Số hiệu 257/TB-UBND
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 06/10/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Đặng Ngọc Trân
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm. giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2015, định hướng kế hoạch năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  
06/10/2015

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm. giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2015, định hướng kế hoạch năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  

1468/QĐ-UBND
Số hiệu 1468/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/07/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 
30/07/2015

tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới