Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 21/09/2023

Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
9521/UBND-KHTH
Số hiệu 9521/UBND-KHTH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/12/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu thực hiện quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
28/12/2017

thực hiện quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

2276/QĐ-UBNd
Số hiệu 2276/QĐ-UBNd
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/10/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn kế hoạch duy tu bảo dưỡng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017
02/10/2017

Giao vốn kế hoạch duy tu bảo dưỡng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017

5301/UBND-NN
Số hiệu 5301/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020
26/07/2017

giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020

1435/QĐ-UBND
Số hiệu 1435/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/06/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
27/06/2017

quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

3307/UBND-VH
Số hiệu 3307/UBND-VH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Dung
Trích yếu Về việc Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh   http://vbdh.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=30960
25/05/2017


Về việc Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 

http://vbdh.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=30960

50/KH - UBND
Số hiệu 50/KH - UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/03/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký PCT. UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.
16/03/2017

Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

49/KH-UBND
Số hiệu 49/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 13/03/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Kế hoạch truyền thông thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
13/03/2017

Kế hoạch truyền thông thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

340/QĐ-UBND
Số hiệu 340/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/02/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 
21/02/2017

Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 

3083/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Số hiệu 3083/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/12/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 
06/12/2016

thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

145/KH-UBND
Số hiệu 145/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/09/2016
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
20/09/2016

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020