Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 29/06/2022

Cơ quan ban hành : Hội đồng nhân dân tỉnh

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
40/2017/NQ-HĐND
Số hiệu 40/2017/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/12/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký
Trích yếu Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tưxây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huếgiai đoạn 2016-2020 
08/12/2017

Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tưxây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huếgiai đoạn 2016-2020