Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 15/07/2024

Cơ quan ban hành : Hội đồng nhân dân tỉnh

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
353/KH-UBND
Số hiệu 353/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/09/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế  giai đoạn 2021-2025 
29/09/2022

triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế  giai đoạn 2021-2025 

10/2022/HĐND
Số hiệu 10/2022/HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 14/07/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
14/07/2022

Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

63/NQ-HĐND
Số hiệu 63/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 14/07/2022
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, giao dự toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
14/07/2022

Kế hoch vốn đầu tư phát triển ngungân sách nhà nướgiai đoạn 2021 - 2025, giao dự toán vốn đầu tư phát triển ngun ngân sách nhà nướnăm 2022 thực hin 03 chương trình mục tiêu quc gia

40/2017/NQ-HĐND
Số hiệu 40/2017/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/12/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký
Trích yếu Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tưxây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huếgiai đoạn 2016-2020 
08/12/2017

Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tưxây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huếgiai đoạn 2016-2020