Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

Cơ quan ban hành : Ban Chỉ đạo tỉnh

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
68/QĐ_BCĐCCTMTQG
Số hiệu 68/QĐ_BCĐCCTMTQG
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/06/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 
12/06/2017

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

08/BCĐ-VPĐP
Số hiệu 08/BCĐ-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/08/2015
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Hồ Sỹ Nguyên
Trích yếu hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
26/08/2015

hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

06/BCĐ-VPĐP
Số hiệu 06/BCĐ-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/12/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Hò Sỹ Nguyên
Trích yếu hướng dẫn tổ chức lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
24/12/2014

hướng dẫn tổ chức lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

76/BCĐ-VPĐP
Số hiệu 76/BCĐ-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/07/2014
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu xây dựng kế hoạch 2015
31/07/2014

xây dựng kế hoạch 2015