Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

223
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 12:59 30/03/2024
Thừa Thiên Huế triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 136/KH-UBND triển khai Quyết định số 922/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; mỗi huyện, thị xã, thành phố Huế có ít nhất 01 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương và xây dựng từ 01 đến 02 sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, thu hút khách du lịch; trên 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá. Phấn đấu mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 01 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù…

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nội dung sau: Hoàn thiện văn bản hướng dẫn về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; Phát triển, nâng cao chất lượng điểm du lịch, sản phẩm du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Tập trung khai thác, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, xây dựng mô hình du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững; phát triển các sản phẩm du lịch mới; Tuyên truyền, tập huấn và nâng cao năng lực về du lịch nông nghiệp, nông thôn; Hỗ trợ xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; Triển khai áp dụng chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; Xây dựng các hoạt động quảng bá, giới thiệu về du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Chi tiết văn bản xin truy cập tại đây

Văn phòng điều phối NTM tỉnh