Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

344
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 15:48 25/01/2024
Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024
Chiều ngày 25/01, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đình Đức – Giám Đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Chánh văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Đến tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình cùng toàn thể lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới của 09 đơn vị cấp huyện.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Thành Nam, Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đã trình bày tóm tắt những kết quả thực hiện Chương trình năm 2023 và định hướng mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024. Theo đó, tính đến cuối năm 2023 toàn tỉnh đã có 02 đơn vị cấp huyện là thị xã Hương Thuỷ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới. (Ngoài ra huyện Phong Điền và thành phố Huế đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định). Cấp xã  có 73 xã/94 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 78%, trong đó có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 17,8 tiêu chí/xã.

Về mục tiêu kế hoạch năm 2024, đối với cấp huyện, phấn đấu thị xã Hương Trà hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời trình hồ sơ để Trung ương thẩm định huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với cấp xã, phấn đấu tăng thêm ít nhất 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội nghị đã ghi nhận rất nhiều ý kiến tham gia từ các ngành, các đơn vị, địa phương về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đề xuất những kiến nghị, giải pháp để tạo thuận lợi trong triển khai Chương trình và đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Đức – Giám Đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao kết quả đạt được của năm 2023 trong điều kiện khó khăn và vướng mắc trong cơ chế chính sách thực hiện Chương trình. Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2024 đồng chí đề nghị BCĐ, Văn phòng Điều phối NTM các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng tiêu chí, phân công trách nhiệm hoàn thành tiêu chí cho từng cá nhân trong triển khai thực hiện Hàng tháng, hàng quý cần tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá tiến độ thực hiện của các tiêu chí cụ thể,  từ đó đề ra các giải pháp thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Văn phòng điều phối NTM tỉnh