Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ bảy, 01/10/2022

145
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 16:12 06/06/2022
Hội nghị triển khai các văn bản Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày 02/6 tại A Lưới, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện A Lưới tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 . Đến dự Hội nghị có ông Lê Thành Nam - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, ông Hồ Văn Ngưm - Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng ban của huyện và lãnh đạo và chuyên viên của 17 xã trên địa bản huyện.

Tại Hội nghị, ông Lê Thành Nam đã giới thiệu và thông tin đến các đại biểu tham dự một số kết quả chính của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế;các văn bản quy định mới của Trung ương về Chương trình nông thôn mới như: Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025,Quyết định 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025,… cũng như hướng dẫn huyện và các xã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Hồ Đăng Phước Dương - CV Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

Một số hình ảnh của Hội nghị: