Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 30/05/2023

433
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 08:55 14/01/2022
Cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh tại hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nông nghiệp và PTNT vào chiều ngày 13/1,

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị, năm 2021, với những biến động khó lường về dịch bệnh và thời tiết khiến toàn ngành nông nghiệp phải thực hiện kế hoạch trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng vượt qua những thách thức, bằng sự nỗ lực trách nhiệm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh ghi nhận sự nỗ lực của toàn ngành nông nghiệp, sự nỗ lực quyết liệt của các địa phương, đặc biệt là của người dân đã đã góp phân đưa tốc độ tăng trưởng (GRDP) ngành nông nghiệp đạt 3,62%, tỷ trọng của khu vực nông lâm thủy sản chiếm 11,6% trong tổng GRDP của tỉnh. Tổng giá trị sản xuất đạt 7.600 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 150 triệu USD. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,4%. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 90%. Hiện đã có 59/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đang làm thủ tục để được công nhận. Hiện đã công nhận 40 sản phẩm OCOP tại các địa phương.

Giám đốc Sở NN và PTNT Nguyễn Đình Đức phát biểu tại Hội nghị.

 Bên cạnh những mặt đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để ngành tập trung khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp vẫn chưa thực sự quyết liệt. Công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm, phá rừng và cháy rừng. Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn còn chậm. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế. Công tác quy hoạch, xây dựng đề án ở một số địa phương về nông thôn mới chưa phù hợp, nguồn lực đầu tư có hạn, việc huy động nguồn lực từ các nguồn vốn khác còn hạn chế..

 Để tiếp tục đổi mới, tạo khí thế mới cho ngành nông nghiệp trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đề nghị ngành nông nghiệp tập trung tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng gia tăng giá trị chất lượng sản phẩm đầu ra; chú trọng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nghiên cứu hướng đi mới theo lợi thế và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nghiên cứu triển khai ứng dụng các đề tài khoa học đã có liên quan đến ngành nông nghiệp. Nghiên cứu thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất hợp lý, đúng pháp luật.

Tập trung chỉ đạo việc nuôi tăng đàn, tái đàn ở các doanh nghiệp, trang trại, gia trại đảm bảo đủ các điều kiện an toàn sinh học. Thực hiện các đề án phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học tại các địa phương.

Về thủy sản, trong năm 2022 tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp chống khai thác IUU; Có các biện pháp để ngăn chặn, xử lý nghiêm (nếu có) tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Kiểm soát chặt chẽ khối lượng nguyên liệu thủy sản còn dư trong các xác nhận và chứng nhận nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc từ khâu khai thác trên biển đến quản lý nguyên liệu còn tồn tại doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh yều cầu toàn ngành tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ. Nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nông sản thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Tiếp tục ổn định tỷ lệ che phủ rừng ở mức 57-58%, triển khai thực hiện đề án phát triển rừng ngập mặn, thực hiện đề án phát triển rừng gỗ lớn tại các Công ty Lâm nghiệp, tiến đến thực hiện tại các hộ dân trồng rừng.

Đến nay toàn tỉnh có 59/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 62,8%. Hiện đang có 04 xã đang là thủ tục để công nhận đạt chuẩn NTM năm 2021, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 63/94 xã, đạt 67%. Phấn đấu hết năm 2022 có từ 3-4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

"Cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, khuyến khích các ý tưởng, sáng tạo mới. Ngành Nông nghiệp phải tăng cường làm việc với các địa phương để nắm bắt tình hình, cùng bàn bạc, đề xuất xử lý các vướng mắc; đặc biệt làm việc, trao đổi thông tin với các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT để triển khai các nội dung đã được thống nhất giữa Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh", Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị.

Văn phòng Điều phối NTM (Tổng hợp)