Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 17/08/2022

Tin tức & Sự kiện

Hội nghị góp ý hoàn thiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 Chiều ngày 08 /7 năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị góp ý hoàn thiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí quốc gia về xã ...