Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 17/08/2022

Tin tức & Sự kiện

Thừa Thiên Huế: Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Ngày 04/8/2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND về Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030