Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

4513
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:48 04/03/2021
Lấy ý kiến nhân dân công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới
Thực hiện quy định của Chương trình về quy trình thủ tục xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh vừa có công bố lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị xét, công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đây cũng là huyện đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Được biết, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 10 xã/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 100%) và đạt 09/09 tiêu chí cấp huyện theo quy định, hiện đã đủ điều kiện quy định đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn mới của huyện Quảng Điền có nhiều khởi sắc rõ nét, đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng được đầu tư xây dựng đã cơ bản hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong sản xuất và dân sinh của nhân dân; Thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt 38 triệu đồng/ người/ năm; Cơ sở vật chất các trường học được quan tâm đầu tư đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện; Các thiết chế văn hóa được đầu tư khá đồng bộ. Bên cạnh đó, Người dân ở các xã cũng đầu tư kinh phí để xây dựng nhà ở, hệ thống cổng, tường rào khang trang, sạch, đẹp hơn, các giá trị văn hóa truyền thống ở các địa phương tiếp tục được giữ gìn và phát huy có hiệu quả. Nhân dân các địa phương đã thực hiện xây dựng nếp sống văn minh nông thôn, tổ chức thực hiện tốt Đề án Ngày chủ nhật xanh, nhiều tuyến đường đã tổ chức trồng hoa, trồng cây xanh tạo cho môi trường sống nông thôn Quảng Điền ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Văn phòng Điều phối  nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế