Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

4676
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:10 02/07/2020
Phát động đóng góp kinh phí xây dựng công trinh giáo dục tại huyện Nam Đàn Nghệ An
Thực hiện Công văn số 492/VPĐP-NV&MT ngày 20/5/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc phát động đóng góp kinh phí xây dựng công trình giáo dục tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

theo đó nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp trong cả nước, các tổ chức tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới hướng về quê Bác; trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Nam Đàn và ý kiến chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phát động tự nguyện đóng góp kinh phí để hỗ trợ xây dựng công trình giáo dục tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau:

1. Công trình hỗ trợ xây dựng: Nhà chức năng và nhà làm việc của Trường Mầm non xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, có quy mô 12 phòng.

2. Đối tượng vận động đóng góp

- Cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã), bao gồm cả thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm.

-  Một số cơ quan, tổ chức liên quan đến xây dựng nông thôn mới (các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế,…)

3. Mức vận động đóng góp – Thời gian

- Đối với đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp: Mỗi người tự nguyện ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương

- Thời gian : Trước ngày 20/7/2020

4. Tài khoản nhận kinh phí đóng góp

Các cá nhân, tổ chức tham gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đóng góp kinh phí, xin gửi về tài khoản số:

- Tên tài khoản: Nguyễn Thị Minh Thu

- Số tài khoản: 016.100.173.0616 tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Tỉnh đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện, thị xã  tích cực triển khai tới đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã tham gia đóng góp; các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực ủng hộ.

Cán bộ hỗ trợ : Nguyễn Thị Minh Thu - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh - Số điện thoại :0935.266.339

Toàn bộ kinh phí đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuyển đến Văn phòng Điều phối  nông thôn mới Trung ương tổng hợp, công bố công khai và chuyển tới Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn để thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành./.