Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

4987
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:59 09/07/2020
Góp ý kiến đề án Đề án kiện toàn bộ máy Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Công văn số 5802/UBND-NN ngày 04/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý Đề án kiện toàn bộ máy Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 theo Công văn số  4405/BNN-VPĐP ngày 30/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đề nghị quý Cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Trung ương.

Ý kiến tham gia dự thảo, đề nghị lập bằng văn bản và gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới, 53 Nguyễn Huệ, Huế, trước ngày 14/7/2020.

Đồng thời gửi file về địa chỉ: nongthonmoitth@gmail.com hoặc vpntm@thuathienhue.gov.vn

(Văn phòng Điều phối  nông thôn mới đã có Công văn chính thức theo đường bưu điện)

Chi tiết dự thảo đề án và Quyết định vui lòng truy cập file đính kèm

 

Tải file 1      Tải file 2