Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 21/06/2024

3389
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:16 09/03/2020
Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Công văn số 1694/BNN-VPĐP ngày 06/3/2020 của Văn phòng Điều phối TW Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp đảm bảo chất lượng, kịp tiến độ và phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, giúp các địa phương thuận lợi trong xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025,

Văn phòng Điều phối NTM Tỉnh  đề nghị Văn phòng Điều phối NTM các huyện thị xã  góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (trong đó, cấp xã có các mức độ: đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu; cấp huyện, tỉnh có mức độ đạt chuẩn) giai đoạn 2021-2025.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, xin gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh - Số 53, Nguyễn Huệ, Huế và địa chỉ thư điện tử: nongthonmoitth@gmail.com hoặc vpntm@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 16/3/2020 để kịp tổng hợp,báo cáo TW.

Nội dung chi tiết như văn bản đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới   tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tải file 1      Tải file 2      Tải file 3