In trang

Thông báo công bố lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị xét, công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Cập nhật lúc : 08:48 04/03/2021

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1694/UBND-NN ngày 02/3/2021 về việc công bố lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị xét, công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Nội dung cụ thể như sau:

“Công bố lấy ý kiến nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về đề nghị xét, công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.

Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 10 xã/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 100%) và đạt 09/09 tiêu chí cấp huyện theo quy định, hiện đã đủ điều kiện quy định đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo và kính đề nghị nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia ý kiến để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 theo quy định.

Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh - Số 07 Đống Đa, thành phố Huế hoặc theo hộp thư điện tử vpntm@thuathienhue.gov.vn hoặc nongthonmoith@gmail.com trước 17h00 ngày 15/3/2021.

Văn phòng Điều phối  nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế