In trang

Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm mô hình xây dựng xã thông minh
Cập nhật lúc : 09:25 23/08/2021

Ngày 18/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND về xây dựng mô hình “Xã thông minh”, triển khai thí điểm tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền và xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc

Mục tiêu chung của mô hình “Xã thông minh” là ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số (kết hợp công nghệ sinh học, công nghệ y sinh, công nghệ giáo dục...) trong việc thử nghiệm các mô hình, sản phẩm, dịch vụ số cho cộng đồng để tạo giải pháp nền móng, thiết thực giúp từng bước chuyển đổi/nâng cao nhận thức, kiến tạo thể chế cho địa phương cấp xã trong việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Mục tiêu cụ thể nhằm hoàn thiện chính quyền điện tử cấp xã và hướng đến chính quyền số, hỗ trợ việc điều hành chính quyền cấp xã “thông minh hơn”. Đảm bảo an sinh xã hội, an toàn trật tự ở nông thôn; Ứng dụng khoa học công nghệ để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tăng giá trị nông sản và mở rộng giao dịch trên mạng Internet.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các nội dung sau: Xây dựng bộ tiêu chí về “Xã thông minh” và cơ chế vận hành “Xã thông minh”; Hoàn thiện Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số; Xây dựng các Hệ thống thông tin tích hợp phục vụ cho Xã hội số; Xây dựng mô hình Hợp tác xã số, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ số và từng bước triển khai một số dịch vụ cho Kinh tế số. Theo đó, Kế hoạch cũng triển khai các giải pháp thực hiện như: Xây dựng thể chế, chính sách; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Hoàn thiện Chính quyền điện tử cấp xã; Xây dựng Xã hội số; Xây dựng Kinh tế số...