In trang

Thừa Thiên Huế: Tập trung đầu tư nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Cập nhật lúc : 21:38 27/10/2014

Từ năm 2011-2014, tổng vốn đầu tư chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế là 439.157 triệu đồng.

Trong đó vốn Chương trình MTQG là 35.766 triệu đồng (chiếm 8,14%), vốn địa phương 54.400 triệu đồng (chiếm 12,39%), vốn tín dụng và huy động khác 348.991 triệu đồng (chiếm 79,47%). 

Từ nguồn vốn này, đã đầu tư xây dựng 4 nhà máy cấp nước sạch với công suất 30.000m3/ngày đêm, 305km đường ống cấp nước sạch; 30 công trình nước sạch ở các huyện Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc; 15 công trình cấp nước tập trung ở các huyện Nam Đông, ALưới, Phú Lộc với 70km đường ống cấp nước sinh hoạt. Triển khai các dự án thu gom rác thải tại các xã ven biển, vùng đầm phá, các xã đặc biệt khó khăn.

Nhờ đó, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh tăng từ 87% năm 2011 lên 93% năm 2014, riêng tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch tăng từ 55% năm 2011 lên 68% năm 2014. Việc sử dụng nước sạch góp phần nâng cao đời sống, sức khoẻ, giảm các bệnh dịch liên quan đến các nguồn nước như các bệnh đau mắt, da liễu, phụ khoa, các bệnh đường ruột, giun sán... cho nhân dân nông thôn.

Chi cục Phát triển Nông thôn