In trang

Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc : 10:20 20/07/2021

Chiều 19-7, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý vào dự thảo “Đề án Tăng cường bảo vệ môi trường và cung cấp nước sạch trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”. Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì với các đầu cầu: Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), các Cục/Vụ/Viện và 15 đầu cầu tại các tỉnh trên cả nước.

Theo báo cáo tại hội thảo, lượng rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn nước ta trung bình mỗi năm khoảng 11 triệu tấn; chất thải chăn nuôi khoảng 127 triệu tấn; chất thải trồng trọt 80 triệu tấn chất thải rắn và hàng triệu khối nước thải. Hiện tới 80% khối lượng rác thải rắn từ trồng trọt (rơm, rạ) được xử lý bằng cách đốt hoặc vứt tại ruộng. Ngoài ra, trung bình mỗi năm lượng rác thải từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) khoảng 19.000 tấn...

Phát biểu tại hội thảo trực tuyến, ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho rằng trong thời gian tới, chúng ta cần đẩy mạnh công tác phân loại rác thải rắn ở nông thôn, bố trí các điểm tập kết rác, thu gom, đồng thời bố trí nguồn vốn đầu tư xử lý rác. Cùng với đó, tiếp tục bố trí nguồn lực, công nghệ, thiết bị để xử lý rác ở các làng nghề.

PGS, Tiến sĩ Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường nông nghiệp (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ NN&PTNT) thay mặt nhóm soạn thảo trình bày dự thảo Đề án Tăng cường bảo vệ môi trường và cung cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho biết: Mục tiêu chung xây dựng cảnh quan môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, nâng cao hiệu quả và chất lượng thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. 

Ý kiến của các đại biểu tại hội thảo sẽ được Ban tổ chức và nhóm soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường bảo vệ môi trường và cung cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trong thời gian tới.

Kết luận hội thảo, Cục trưởng - Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Nguyễn Minh Tiến thay mặt nhóm soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đơn vị, rà soát lại hoàn chỉnh hơn nữa. Những vấn đề các địa phương, đơn vị còn băn khoăn gửi qua gmail để tổng hợp và nâng cấp đề án cao hơn.

Cục trưởng khẳng định: Giá trị của môi trường, giá trị của sinh thái, dù sớm, dù muộn chúng ta cũng cần có những hành xử để bảo vệ môi trường. Có thể nói đề án còn rất nhiều ý kiến chưa rõ nội dung, chúng ta không những coi chất thải rắn, là xử lý mà còn chế tái tạo ra kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

“Trong giai đoạn tới những trụ cột chúng ta cần quan tâm đó là phát triển sinh kế cho người dân; Phát triển kinh tế; Môi trường; Tất cả góp phần đưa Nông thôn mới lên tầm cao hơn, giúp xây dựng một nông thôn Sáng -  Xạch - Đẹp”, Cục trưởng Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh.

VPĐP NTM TTH (TH)