Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 21/05/2024

274
+ aa -

Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 20:20 09/05/2023
Phú Gia quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023
Nỗ lực, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để Phú Gia (Phú Vang) cán đích nông thôn mới trong năm 2023 là một trong những nội dung được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh trong buổi làm việc với Đảng ủy, UBND, hệ thống chính trị cơ sở xã Phú Gia và lãnh đạo huyện Phú Vang ngày 5/5.

Phú Gia được thành lập trên cơ sở sắp xếp 2 đơn vị hành chính là xã Vinh Thái và Vinh Phú từ tháng 1 năm 2020.

Khi mới thành lập, xã gặp không ít khó khăn trong điều hành, quản lý, tập hợp, huy động người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuy vậy, Đảng ủy xã không ngừng nỗ lực cố gắng, vận động, tuyên truyền người dân đoàn kết, đồng lòng tạo sự đồng thuận cao, huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh vốn có đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước ổn định, nâng cao đời sống của người dân.

Qua công tác triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, và hưởng ứng, chung tay góp sức của các tầng lớp Nhân dân, Đảng ủy xã đã rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Hiện toàn xã có 11/11 thôn có nhà văn hóa phục vụ cộng đồng; 28 km đường xã được nhựa hóa, bê tông; đường ngõ, xóm sạch được cứng hóa 177/191 tuyến với chiều dài 59,4 km/73,4 km; 11/11 thôn đều đã đạt chuẩn văn hóa… Đến nay, qua rà soát nông thôn mới, Phú Gia đã đạt 18/19 tiêu chí.

Trao đổi ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn như: Việc huy động nguồn lực xã hội tham gia xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn còn hạn chế, chủ yếu từ nguồn cấp trên; các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội còn khó khăn.

Một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành nhưng thiếu bền vững, cần củng cố thêm… Đồng thời, có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi, giao thông nông thôn nhưng chưa được giải quyết do địa phương không có nguồn lực thực hiện; quan tâm cơ chế, chính sách cho cán bộ làm công tác Văn phòng Đảng ủy; nghiên cứu nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, Phú Gia là 1 trong các xã bãi ngang nhiều khó khăn. Xã cần tận dụng ưu đãi chính sách của xã bãi ngang để phát triển nhưng phải nỗ lực thoát khỏi xã bãi ngang nghèo.

Xã cần chú trọng việc duy trì, củng cố các tiêu chí đã hoàn thành và tiếp tục triển khai thực hiện tiêu chí chưa hoàn thành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có những cống hiến trong xây dựng nông thôn mới để tiếp tục triển khai nhân rộng.

Phú Gia phấn đấu năm 2023, hoàn thành các chỉ tiêu và về đích nông thôn mới. Muốn vậy, xã cần rà soát để bổ sung, hoàn thiện, ban hành các quy chế, quy định, quy trình, chương trình công tác của tổ chức Đảng, đoàn thể, các ban chỉ đạo.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với các vấn đề thực tiễn với địa bàn khu dân cư; nhân rộng những mô hình sinh hoạt chuyên đề về xây dựng Đảng.

Thực hiện tốt các phương châm “làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giảm nghèo bền vững...

 
CTV