Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 21/09/2023

Hoạt động các địa phương

Quảng Điền khai trương cửa hàng nông sản và thực phẩm hữu cơ Sáng 25/6, UBND huyện Quảng Điền phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm khai trương Cửa hàng Nông sản và thực phẩm hữu cơ tại địa chỉ 170 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa. Đây là một trong những cửa hàng ...

  • Giải pháp giảm nghèo bền vững ở Phú Vang: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua các hình thức ủy thác đã giải ngân trên 24,77 tỷ đồng với 558 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn. ...

  • Hương Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao Hai xã (Hương Hòa và Hương Giang) đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, sau khi sáp nhập vào năm 2020 với sự quyết tâm, cán bộ, nhân dân xã Hương Xuân tiếp tục ...