Hoạt động các địa phương

Quảng Điền ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ Sáng ngày 5/8, UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức hội nghị thông qua đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030 do đồng chí Trần Quốc Thắng, Tỉnh ủy ...

  • A Lưới: Mục tiêu kép cho xây dựng nông thôn mới Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, qua thực hiện mục tiêu kép duy trì tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trong giai đoạn mới, ...

  • Phong Điền nỗ lực xây dựng nông thôn mới Thời gian qua, cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, Tỉnh và sự tham gia đóng góp của người dân, hàng trăm công trình Nông thôn mới (NTM) đã được xây dựng, đưa vào sử dụng, khai ...