Hoạt động ban ngành

Cập nhật lúc : 10:30 11/08/2021

Thừa Thiên Huế kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Ngày 10/8/2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1967/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030 (Ban Chỉ đạo), theo đó Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban thường trực: Ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc. Phó Trưởng ban: Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Các Thành viên gồm có: Ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bà Lê Thị Hồng Thanh, PCT Thường trực Hội LH Phụ nữ tỉnh; Ông Phan Văn Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Bà Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn; Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ông Hoàng Phước Nhật, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, PGĐ Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn; Ông Nguyễn Thiên BìnhPhó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế; Ông Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Hoàng Tiến Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương; Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Huỳnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ông Văn Đức Thọ, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ông Hồ Văn Ngưm, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới; Ông Dương Thanh Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông.

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh

Số lượt xem : 60

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

(*)