Hoạt động ban ngành

Cập nhật lúc : 11:19 25/03/2021

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030 Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Giám đốc Sở Tài chính và 27 thành viên là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh

Số lượt xem : 275

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

(*)