Hoạt động ban ngành

Cập nhật lúc : 09:31 06/06/2014

Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học nghề.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức rà soát lại danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn, bảo đảm các nghề nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp và yêu cầu tái cấu trúc ngành nông nghiệp.

Nghề phi nông nghiệp phải xuất phát từ quy hoạch sản xuất công nghiệp, dịch vụ, quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động theo vị trí làm việc của doanh nghiệp.

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH. Chương trình dạy nghề dưới 3 tháng phải cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng, năng lực thực hiện nghề, làm nghề sau khi học.

Các cơ sở tham gia dạy nghề phải có đủ điều kiện về giáo viên, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề để dạy nghề cho lao động nông thôn. Kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện, tổ chức dạy nghề kém hiệu quả tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Tăng cường công tác tư vấn đối với lao động nông thôn trong việc lựa chọn nghề học và có điều kiện làm nghề sau khi học.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, chỉ tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học nghề.

Đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo huy động, lồng ghép các nguồn lực (ngân sách trung ương, địa phương), các chương trình, dự án, đề án khác và khuyến khích các nguồn xã hội hóa thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn theo chính sách, mục tiêu, quy trình.

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị dạy nghề đã được đầu tư tại các trung tâm dạy nghề để đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả. Đối với các trung tâm dạy nghề đã được đầu tư thiết bị nhưng không sử dụng hoặc hiệu quả sử dụng thấp đề nghị xây dựng phương án điều chuyển cho các cơ sở khác có nhu cầu phù hợp để sử dụng, khai thác có hiệu quả.

Đối với các địa phương đã thí điểm sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp cần tổ chức đánh giá cụ thể về tổ chức hoạt động, việc triển khai thực hiện từng mảng nhiệm vụ: Dạy nghề - Giới thiệu việc làm - Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và vai trò của cấp huyện, cấp sở trong quản lý trực tiếp và quản lý nhà nước đối với đơn vị đã sáp nhập, đồng thời báo cáo kết quả đánh giá việc sáp nhập về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/7 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc thực hiện Đề án. Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát tại một số địa phương; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát đối với cấp huyện, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy nghề của các cơ sở dạy nghề đã đầu tư từ năm 2010 đến nay; Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tất cả các xã; cấp xã kiểm tra, giám sát tất cả các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.

Nguồn: chinhphu.vn

Số lượt xem : 1732

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

(*)