Hoạt động ban ngành

Nhân rộng những mô hình xây dựng nông thôn mới Trong năm 2014, công tác tuyên truyền nông thôn mới (NTM) là ưu tiên số một, để ai cũng biết về xây dựng NTM vì người dân chính là chủ thể của xây dựng NTM, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Hà Thị Liên đã khẳng định điều đó tại cuộc họp sơ kết ...